PUBLICATIES

“Harold Van de Perre – Verlangen naar schoonheid”, Provincie Oost-Vlaanderen, 2017.

Kunstenaarsmonografie n.a.v. de gelijknamige tentoonstelling in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster te Gent, van 8 februari tot 31 maart 2013. Een rijk geïllustreerd overzicht van zijn mooiste tekeningen, aquarellen, pastels en glasraamcreaties. Daarnaast ook autobiografische teksten omtrent zijn beeldend en kunstpedagogisch werk en over wie en wat belangrijk waren voor zijn vorming als mens en kunstenaar.

 

 

 


“Bruegel : ziener voor alle tijden”, Davidsfonds, 2007.

Was Pieter Bruegel de Oude een ‘late middeleeuwer’? Een humanist? Een realist? Een spotvogel of een moralist? Geen enkele schilder wordt zo tegenstrijdig onthaald als Bruegel.
Harold Van De Perre is de eerste beeldende kunstenaar die een boek schrijft over de grootmeester. Naast de bestaande kunsthistorische benaderingen brengt hij zijn aanvullende, vernieuwende visie. Zijn boek is een beeldessay: hij kijkt met de ogen van een schilder naar de picturale, coloristische en compositorische kwaliteiten van Bruegels werk.
Hoe lost Bruegel vormproblemen op? Waartoe leidt een vergelijking tussen de kunst van Bruegel en die van schilders uit andere tijden? Hoe gedragen de beelden van Bruegel zich naast fotobeelden uit de 20ste eeuw? Voorbij de louter kunsthistorische invalshoek, staat de auteur vooral stil bij de tijdloze, beeldende taal in Bruegels schilderijen.

“… Het oog van Van de Perre, zelf getraind als schilder, kijkt vaak scherper dan menig ander. Dat stelt hem in staat om indringend de kern van zijn onderwerp te benaderen… Puur Van de Perre is de analyse van De Jagers in de sneeuw, waar hij verwantschappen aanduidt met prehistorische grotschilderkunst, Vlaams expressionisme, Chinese schilderkunst en modern abstact…”
Jan Braet in Knack, 30 januari 2008

“… Een kunstenaar kijkt met andere ogen naar een kunstwerk dan een kunsthistoricus. Hij kijkt van binnenuit, en die artistieke empathie brengt de analyse van een kunstwerk op een hoger plan…”
Sabine Alexander in Tertio


“Van Eyck, het Lam Gods : het mysterie schoonheid”, Lannoo, 1996.

In dit boek wordt de vinger op de essentie van kunst gelegd. Harold Van de Perre  laat zien, voelen, beleven. Door de suggestieve kracht van zijn lyrisch taalgebruik komt ook het onzegbare aan bod. Talrijke reproducties illustreren de wandeling doorheen dit universele kunstwerk en wijzen op treffende details zoals men ze met het blote oog nooit te zien krijgt. Terecht kunnen we hier spreken van een ‘Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen’. Deze uitgave verscheen eveneens in het Frans, Engels, Duits, Italiaans en Spaans.

 

 


“Jeanne De Dijn : reizen naar binnen”, Dendermonde, 1994.

Monografie van gerenommeerd kunstenares Jeanne De Dijn, afgestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Dendermonde.

 

 

 

 

 

 


“Rubens : profeet van moderne kunst”, Elsevier-Librico, 1984.

Bekroond met de Provinciale prijs voor essay Oost-Vlaanderen in 1988.

“… Alle Rubens-literatuur heeft tot nog toe niet bekomen wat de jongste auteur over de Antwerpse schilder als effect bereikt heeft, namelijk dat wij zijn werk bekijken met het oog van de kunstenaar van binnenuit. Wij kunnen niet geloven dat dit boek iemand met een open geest en een warm hart voor kunst onverschillig kan laten…”
Johan De Roey in Knack, 1984

“… Het boek van Van de Perre is fris en veeleisend tegelijk, omdat zijn interne constructie op elke bladzijde blijft meespreken. In de Rubens-literatuur is het ons inziens een blijver…”
Gaby Gyselen in Ons erfdeel, 1985